Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

DANH SÁCH CÁC XE ĐI HÔI CỦA ĂN CƯỚP, NHẰM BÔI TRO TRÁT TRẤU LÊN DÂN TỘC VIỆT NAM (NHÌN RÕ BIỂN SỐ)

Những kẻ bôi tro trát trấu vào bộ mặt của Người Việt Nam thời nhà sản. Tường thuật lại sự việc các nhà xưởng của mình bị tấn công, đốt phá và hôi của, một người Đài Loan nói rằng "NGƯỜI VIỆT NAM THẬT KINH TỠM"!
  Các biển sô 67 -37 hơi bị nhiều :)


[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]


[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét