Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

NGƯỜI H'MONG TẠI BANGKOK - THAILAND KÊU CỨU

Giàng Seo Cháng/Giàng A Diêu - Đây là nội dung lá thư của những người H’MONG bị đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, đã chạy trốn sang Thailand xin tỵ nạn nhưng không may bị cảnh sát Thai giam giữ vì tội cư trú trái phép. Tình trạng pháp lý của họ hiện nay vẫn chưa được Cao Ủy Tỵ Nạn Liện Hiệp Quốc công nhận họ là tỵ nạn chính trị. Từ trong trại tù IDC họ có nhờ gởi bài này đến các cơ quan truyền thông người Việt để đăng tải. Nội dung bài viết được đánh lại theo đúng văn phong của tác giả. 
Chúng tôi không phải là loài vật 
Trong những điều sơ khởi của công ước quốc tế về quyền con người thì vấn đề nhân quyền đã được coi là quan trọng nhất, tại đó con người được hiểu khác loại vật ở chỗ con người có đức tin, có ngôn ngữ và có lòng tự trọng, cả thế giới công nhân điều đó một cách công khai, rõ ràng.
 Cộng sản Việt Nam muốn được thế giới công nhận nên đã ký kết tất cả công ước về nhân quyền của liên hiệp quốc. Cộng sản Việt Nam cũng cam kết thực hiện đầy đủ tất cả các nội dung đã ký. Nhưng thực tế lại không phải như vậy, nhất là đối với đồng bào H’mong của chúng tôi. 
Những người dân tộc thiểu số chúng tôi từ bao nhiêu đời nay vẫn chung sống đoàn kết với tất cả các dân tộc khác, lẽ ra chúng tôi cũng phải được quyền bình đẳng giống như gống mọi người, nhưng để ngu hóa người dân tộc thiểu số, nhằm dễ cai trị cộng sản Việt Nam đã không cho chúng tôi đến trường như người dân khác tất cả vốn liếng tiếng Việt của tôi hiện nay đều nhờ tự học mà có. Chúng tôi không phải là loại vật nên chúng tôi cần tri thức và ngôn ngữ để giao tiếp.
 Tại sao người Việt Nam lại không được học tiếng Việt Nam? đó là điều vô lý nhất của chế độ cộng sản. Cộng sản vốn vô thần. chúng không tin vào đức tin tôn giáo. Tuy vậy chúng vẫn nói dối với thế giới tại Việt Nam có tự do tôn giáo, nhưng tất cả sự thật diều ngược lại, xin ví dụ đó là ngày 12/02/2007 ông an đã vào bản ngày thâu xã Thu Tà – Xín Mần tỉnh Hà Giang, để bắt ép người dân theo đạo tin lành, chúng tôi phải bỏ đạo. Trong suốt quãng thời gian từ 2007- 2010 đã có 10 lần công an quân đôi đi vào bản đàn áp chúng tôi, phá hủy nhà cửa đánh đập bắt bớ nhiều người thâm chí đã có người phải chết vì thao đạo bởi bằng tay cộng sản như ông: Giang Seo Sình gần đây, vụ việc Mường Nhé, Tuyên Quang, công an cộng sản đã bắt ông: Dương Văn Minh, thào quán mua…đã cho thấy tự do tôn giáo tại Việt Nam chỉ là sự lừa bịp của chính quyền cộng sản, chúng tôi cần có dức tin để sống tốt. Chúng tôi cần có ngôn ngữ để giao tiếp. Nhưng tất cả những điều đó điều bị công sản ngăn cản, chúng tôi cần được tự do bình đẳng, CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ LOẠI VẬT.!


HÃY CỨU LẤY NGƯỜI H'Mong chúng tôi!


Ngày 17 tháng 04 năm 2014

Người tù

Gìang Seo Cháng
Giàng A Diêu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét